Project "Likwidacja toksycznych pestycydów"

Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан, Західний Буг

Seminarium dla przedstawicieli Złoczowskiego i Peremyszlanskiego rejonów

6 listopada 2008 roku w m.Lwowie odbyło się seminarium dla samorządów lokalnych i pełnomocnych organów państwowej wykonawczej władzy, rozmieszczonych w Złoczeskim i Peremyszlanskim rejonach. W seminarium uczestniczyło 39 osób.

Seminarium dla przedstawicieli Jaworowskiego rejonu

W ramach realizacji projektu 08.10.2008 roku w m. Jaworiw odbędzie się seminarium dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządów lokalnych «Pestycydy i środki ochrony roślin. Zabronione i nieprzydatne do użycia pestycydy, ich przechowywanie i utylizacja˙».

Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego

Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego: Karew, Domaszew, Boriatyn, we wsi Maziarnia-Karanska rejonu Kamiatka-Buzko, we wsi Krakowiec rejonu Jaworowskiego, w Sudowa Wisznia rejonu Mostowskiego.

Seminarium

boryatyn_small.jpgW ramach realizacji projektu odbyło się seminarium we wsi Komarów w rejonie Sokalskim obwodu Lwowskiego.

Seminarium

0827_1.jpgW ramach realizacji projektu odbyło się seminarium „Pestycydy i chemiczne środki dla rolnictwa. Zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy, ich przechowywanie i unieszkodliwianie”. Seminarium miało miejsce w mieście Turka w obwodzie Lwowskim.

Syndicate content