Project "Likwidacja toksycznych pestycydów"

Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан, Західний Буг

Wywieziono zakazane i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy ze wsi Maziarna-Karanska i Boriatyn.

1.jpg01.12.2008 roku w ramach projektu wywieziono zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Maziarna-Karanska rejonu Kamianka-Buskiego, Karkowiec Jaworowskiego rejonu i Boriatyn Sokalskiego rejonu na utylizację do m. Gamburgu (Niemcy).

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywóz na unieszkodliwienie nieprzydatnych i zabronionych do użycia pestycydów z rejonu Starosamborskiego

table_1_0.jpg 28.11.2008 roku w ramach projektu wywieziono zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Hubyczi Starosamborskiego rejonu na utylizację do m. Hamburgu (Niemcy)

Wywóz na unieszkodliwianie nieprzydatnych i zabronionych do użycia pestycydów, rozmieszczonych w obwodzie Lwowskim

table_1_0.jpg 27.11.2008 roku w ramkach projektu «Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu Lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug» wywieziono zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy ze wsi Sianki Turkowskiego rejonowi na unieszkodliwienie do m. Hamburgu (Niemcy).

Pestycydy

table_2.jpg Właśnie waraz „pestycyd ” już w znacznym stopniu określa, powiązane z nim problemy. Korzeń „cyd” , który pochodzi z języka łacińskiego znaczy”zabijać”, mówi: bezpośrednie przeznaczenie tych substancji – to zabójstwo , zniszczenie żywego, wojna z przyrodą. Drugi człon „pest”, nawet obecnie w wielu językach świata oznacza on „szkodnik”,co pozwala zrozumieć, że wszystkie żywe organizmy człowiek dzieli na korzystne i dla niego i szkodliwe, którym odmawia prawo na istnienie.

„Pestycydy” – szerokie pojęcie które obejmuje szereg związków chemicznych, co mają negatywne działanie na żywą naturę. Najberdziej rozpowrzechnione oraz znane – to insektycydy, które niszczą owady; herbicydy niszczące chwasty; fungicydy walczą z grzybicą oraz rodentycydy dla walki z gryzoniami. Jednak istnieją środki skierowane przeciwko innych grup żywych istot: akaracydy (kleszcze), ichtiocydy (ryby), nematocydy (okrągłe robaki).

Doswiadczenia dotychace unieszkodliwiania zabronionych I nieprzydtnych do wykorzhystania pestycydow na terytorium Polski

Zdzisław Strycharz – Radca Wojewody Lubelskiego, ekspert do spraw gospodarowania pestycydami.

Planowa gospodarka socjalistyczna wprowadziła centralny rozdzielnik na wszystkich szczeblach działania. Według niego przyznawano np. w rolnictwie materiał siewny, nawozy, jak również środki ochrony roślin. Nie wszystkie otrzymane w ten sposób środki zostały w odpowiednim terminie zużytkowane, ulegały, więc przeterminowaniu a ich zapasy systematycznie rosły w magazynach.

Zatrucia pestycydami

Corocznie 3 grudnia odznacza się Międzynarodowy dzień walki z pestycydami – właśnie w tym dniu w 1984 roku na fabryce pestycydów e w Bhoale (Indie) stała się katastrofa wskutek której zginęło prawie blisko 2000 osób.

Pestycydy

table_2.jpg

Syntetyczne pestycydy

XX wiek przyniósł ludzkości wielu surowych lekcji, i jedna z ich — uświadomienie tego, że daleko nie zawsze człowiek czyni mądrze na własną korzyść. Razem z krwawymi wojnami, szalonym wyścigiem uzbrojeń ludzka głupota naocznie przejawiła się w użyciu na wasokiej skali nie do końca sprawdzonych środków, które w pewnej chwili zdawały się wygodnymi albo pożytecznymi. Właśnie takiej praktyce powinna przeciwstawiać się zasada domniemania ostrożności, jedna z najbardziej popularnych współczesnych idei w dziedziniee prawa ekologicznego, zgodnie którego każde nowe osiągnięcie technologii przede wszystkim powinno przejść surową weryfikację na bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, z czym one nierozerwalnie są powiązane. Więc, nie w zadnej innej dziedzinie konieczność tej zasady nie przejawiła się z taką jawnością, jak w zakresie wykorzystania pestycydów.

Pestycydy są przyznane jedną z przyczyn masowych chorób amerykańskich kompatantów operacji «Burza w pustyni»

gulf_war.jpgW Stanach Zjednoczonych Ameryki opublikowane sprawozdanie, którym przyznano istnienie «Irackiego zespołu» - różnego rodzaju dolegliwości, na które skarżyli się konpatanci pierwszej wojny w Iraku.

Każdy czwarty z blisko 700 tysięcy amerykańskich uczestników wojny 1991 roku miał objawy zakłócenia funkcjonowania układu odpornościowego, problemy z pamięcią, przewlekłe przemęczenie i wiele innych objawów.

Syndicate content