Project "Likwidacja toksycznych pestycydów"

Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан, Західний Буг

Odpady jako objekt prawa własnościowego

Odpowiednio do Art. 1 Ustawy Ukrainy „O odpadach” - odpady - to jakiekolwiek substancje, materiały i przedmioty, które stworzą się w trakcie ludzkiej działalności i nie mają późniejszego użycia według miejsca tworzenia czy ujawnienia i których ich właściciel musi pozbyć się drogą utylizacji czy usuwania;

niebezpieczne odpady – to odpady, które mają takie fizyczne, chemiczne, biologiczne czy inne niebezpieczne właściwości, jakie stwarzają albo mogą stworzyć znaczne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka i które potrzebują specjalnych metod i środków postępowania z nimi;

W obwodzie Charkowskim paliły się magazyny, gdzie były przechowywane chemiczne środki trujące.

fire.jpg 9 lutego 2009 roku w rejonie Łozowskim obwodu Charkowskiego paliły się magazyny, gdzie były przechowywane kwasowe chemiczne środki trujące.

Przewodniczący Łozowskiej administracji rejonowej p.Sergij Zelenskyj powiedział, że w poniedziałek koło dziesiątej godziny rano we wsi Jekateryniwka Łozowskiego rejonu na składzie byłej firmy „Agrochemia” rozpoczęły się reakcje chemiczne między substancjami chemicznymi.

Unia Europejska: nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów)

Parlament Europejski przyjął projekty rozporządzenia oraz dyrektywy, które zwiększą asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania środków ochrony roślin.

Wideofilm o projekcie

Zapraszamy przejrzeć nowy film o realizacji projektu.

Obejrzeć film wideo

Wideofilm o projekcie

Wizyta przedstawiciela służby Komisji Europejskiej

DSC04432_small.jpg27-29 stycznia 2009 roku projekt odwiedziła ekspert Programu Monitoringu UE Kateryna Pyrożenko.

29.01.2009 r. p. Kateryna Pyrożenko odwiedziła miejscowość likwidowanego magazynu pestycydów we wsi Gubyczi (Solanuwatska rada wiejska) Starosamborskiego rejonu.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Seminarium dla przedstawicieli Skolivskiego i Stryiskiego rejonów

DSC04349_small.jpg28 stycznia 2009 roku w m.Lwowie odbyło się seminarium dla samorządów lokalnych i pełnomocnych organów państwowej wykonawczej władzy, rozmieszczonych w Skolevskim i Stryiskim rejonach.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Ustawodawstwo w dziedzinie pestycydów: etap finałowy

Parlament Europejski 08-01-2009

Nowe ustawodawstwo UE odnośnie pestycydów, być może, wkrótce zajmie swoje miejsce. W przyszłym tygodniu w Strasbourgu członkowie parlamentu będą głosowali w sprawie dwóch sprawozdań, które nadadzą końcowej formy ustawodawstwu, jak to było uzgodniono e z Radą w grudniu. W tym ustawodawstwie będzie zwiększona ilość pestycydowych produktów, które dostępne w krajach członkowskich, jednocześnie we właściwy sposób będzie zakazywało się użycie pewnych niebezpiecznych chemicznych substancji w tych produktach. Również będą zaprowadzone przedsięwzięcia dla zabezpieczenia bezpiecznego zastosowania pestycydów w życiu codziennym.

Syndicate content