Project "Likwidacja toksycznych pestycydów"

Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан, Західний Буг

Wywieziono pestycydy ze wsi Dobrosyn i Riczky

small_3.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Riczky w ilości 9,303 ton oraz ze wsi Dobrosyn – 2,183 ton. Magazyny w tych wsiach są całkowicie likwidowane.

Stanem na 17.04.2009 roku z rejonu Zołkiewskiego zostało wywieziono na utylizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa i Dobrosyn

small_1.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa w ilości 3,819 ton i ze wsi Dobrosyn odpowiednio – 7,667 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nahirci oraz z miasta Dublany

small_2_0.jpgWywieziono na utylizację pestycydy przez SA „Elga” (m. Szostka obwodu Sumskiego) ze wsi Nahirci Wiejskiej Rady Zibołyky w iklości 5,622 ton oraz z miasta Dublany – 4,361 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Dodatkowy wywóz na utalizację pestycydów

W ramach projektu zaplanowano dodatkowy wywóz na utalizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów z 5 magazynów rozmieszczonych w rejonie Zółkiewskim, który należy do transgranicznego basenu rzeki Bug Zachodni i gdzie one są przechowywane w niezadawalniających warunkach.

Podana jest informacja o magazynach, które są rozmieszczone w basenie rzeki Dniestr.

Państwowa Inspekcja Ekologiczna w obwodzie Lwowskim, która jest partnerem projektu, wykorzystuje opracowane w ramach realizacji projektu procedury, formularze oraz oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji magazynów nieprzydatnych trujłcych środków chermicznych w basenach rzek Dniestr i Prypiać, które pod względem terytorialnym są objęte projektem.

Strona "Mapa" jest uzupełniona informacją, dotyczącą dodatkowo inwenteryzowanych przez Państwową inspekcję magazynów. Praca w rym kierunku nadal jest kontynowana, prosimy ślidzić za wiadomościami.

Podsumujące seminarium

P2255834_small.jpg24-27 lutego 2009 roku w miejscowości Sławskie obwodu Lwowskiego w ramach realizacji projektu odbyło się końcowe seminarium na temat – „Stan obecny i perspektywy utylizacji zakazanych oraz nieprzydatnych do wykorzystania trujących środków chemicznych, które są rozmieszczone na terenie Ukrainy Zachodniej”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organów władzy państwowej obwodów Lwowskiego, Wołyńskiego, Iwano-Frankowskiego oraz Tarnopolskiego.

Syndicate content