Odpady jako objekt prawa własnościowego

Odpowiednio do Art. 1 Ustawy Ukrainy „O odpadach” - odpady - to jakiekolwiek substancje, materiały i przedmioty, które stworzą się w trakcie ludzkiej działalności i nie mają późniejszego użycia według miejsca tworzenia czy ujawnienia i których ich właściciel musi pozbyć się drogą utylizacji czy usuwania;

niebezpieczne odpady – to odpady, które mają takie fizyczne, chemiczne, biologiczne czy inne niebezpieczne właściwości, jakie stwarzają albo mogą stworzyć znaczne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka i które potrzebują specjalnych metod i środków postępowania z nimi;

Pestycydy mogą być źródłem skrytego niebezpieczeństwa dla umysłowego rozwoju dzieci

Dani Cooper

Australijski toksykolog twierdzi, że pestycydy wykorzystywane przy uprawie roślin mogą być przyczyną niektórych zaburzeń w intelektualnym rozwoju dzieci, które kiedyś były powiązane z ołowiem.

Hydrologiczne i hydrogeologiczne osobliwości rejonów prac

Rzeki San i Zachodni Bug, w granicach wodnych basenów których będą prowadzone roboty z utylizacji odpadów, są prawymi dopływami rzeczki Wisła.

Wisła – to największa rzeka basenu Morza Bałtyckiego i Polski. Bierze początek w miejscu, dzie się łączą Czarna i Biała Wisły, wyciekające z Zachodnich Beskidów. Wpada Wisła do Zatoki Gdańskiej. Długość 1090 km, obszar basenu 139,9 tys. km2. Główne dopływy: Dunajec, San, Wieprz, Zachodni Bug (prawe), Nidaŕ (rzeka), Pylica, Baura (lewe).

Precz truciznę!

1209.jpgNiemcy utylizują lwowskie pestycydy.

W ramach projektu „Utylizacja nieprzydatnych i zakazynych pestycydów” z obwodu Lwowskiego na utylizację Do niemieckiego miasta Gamburg wywieźli 100 ton pestycydów. Wywóz tych toksycznych substancji trwał od 27 listopada do 1 grudnia, więc 3 grudnia, kiedy w całym ówiecie obchodzono Międzynarodowy dzień walki z pestycydami, Ziemia lwowska ma już co obchodzić.

Pestycydy

table_2.jpg Właśnie waraz „pestycyd ” już w znacznym stopniu określa, powiązane z nim problemy. Korzeń „cyd” , który pochodzi z języka łacińskiego znaczy”zabijać”, mówi: bezpośrednie przeznaczenie tych substancji – to zabójstwo , zniszczenie żywego, wojna z przyrodą. Drugi człon „pest”, nawet obecnie w wielu językach świata oznacza on „szkodnik”,co pozwala zrozumieć, że wszystkie żywe organizmy człowiek dzieli na korzystne i dla niego i szkodliwe, którym odmawia prawo na istnienie.

„Pestycydy” – szerokie pojęcie które obejmuje szereg związków chemicznych, co mają negatywne działanie na żywą naturę. Najberdziej rozpowrzechnione oraz znane – to insektycydy, które niszczą owady; herbicydy niszczące chwasty; fungicydy walczą z grzybicą oraz rodentycydy dla walki z gryzoniami. Jednak istnieją środki skierowane przeciwko innych grup żywych istot: akaracydy (kleszcze), ichtiocydy (ryby), nematocydy (okrągłe robaki).

Doswiadczenia dotychace unieszkodliwiania zabronionych I nieprzydtnych do wykorzhystania pestycydow na terytorium Polski

Zdzisław Strycharz – Radca Wojewody Lubelskiego, ekspert do spraw gospodarowania pestycydami.

Planowa gospodarka socjalistyczna wprowadziła centralny rozdzielnik na wszystkich szczeblach działania. Według niego przyznawano np. w rolnictwie materiał siewny, nawozy, jak również środki ochrony roślin. Nie wszystkie otrzymane w ten sposób środki zostały w odpowiednim terminie zużytkowane, ulegały, więc przeterminowaniu a ich zapasy systematycznie rosły w magazynach.

Zatrucia pestycydami

Corocznie 3 grudnia odznacza się Międzynarodowy dzień walki z pestycydami – właśnie w tym dniu w 1984 roku na fabryce pestycydów e w Bhoale (Indie) stała się katastrofa wskutek której zginęło prawie blisko 2000 osób.

Pestycydy

table_2.jpg

Syntetyczne pestycydy

XX wiek przyniósł ludzkości wielu surowych lekcji, i jedna z ich — uświadomienie tego, że daleko nie zawsze człowiek czyni mądrze na własną korzyść. Razem z krwawymi wojnami, szalonym wyścigiem uzbrojeń ludzka głupota naocznie przejawiła się w użyciu na wasokiej skali nie do końca sprawdzonych środków, które w pewnej chwili zdawały się wygodnymi albo pożytecznymi. Właśnie takiej praktyce powinna przeciwstawiać się zasada domniemania ostrożności, jedna z najbardziej popularnych współczesnych idei w dziedziniee prawa ekologicznego, zgodnie którego każde nowe osiągnięcie technologii przede wszystkim powinno przejść surową weryfikację na bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, z czym one nierozerwalnie są powiązane. Więc, nie w zadnej innej dziedzinie konieczność tej zasady nie przejawiła się z taką jawnością, jak w zakresie wykorzystania pestycydów.

Pestycydy są przyznane jedną z przyczyn masowych chorób amerykańskich kompatantów operacji «Burza w pustyni»

gulf_war.jpgW Stanach Zjednoczonych Ameryki opublikowane sprawozdanie, którym przyznano istnienie «Irackiego zespołu» - różnego rodzaju dolegliwości, na które skarżyli się konpatanci pierwszej wojny w Iraku.

Każdy czwarty z blisko 700 tysięcy amerykańskich uczestników wojny 1991 roku miał objawy zakłócenia funkcjonowania układu odpornościowego, problemy z pamięcią, przewlekłe przemęczenie i wiele innych objawów.

Zatruta ziemia

W obwodzie Lwowskim w 245 magazynach przechowuje się blisko 800 ton nieprzydatnych pestycydów

Trująca spuścizna — zabronione i nieprzydatne do użycia pestycydy, które dotychczas poniewierają się w opuszczonych składach, w miejscach, gdzie bawią się nasze dzieci i rośnie nasz chleb. Zeby dowiedzieć się, kiedy, jak i czyim kosztem Obwód lwowski wreszcie zwolnią od trucizny, do projektu “Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium Lwowskiego obwodu w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug” na jeden dzień dołączyła się i „Ratusza”.