Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego

Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego: Karew, Domaszew, Boriatyn, we wsi Maziarnia-Karanska rejonu Kamiatka-Buzko, we wsi Krakowiec rejonu Jaworowskiego, w Sudowa Wisznia rejonu Mostowskiego.

Pestycydy załadowano w specjalne opakowania i odpowiednio do warunków projektu przygotowano do wywozu celem unieszkodliwienia w mieście Hamburg (Niemcy).
syanky.jpg