Dodatkowy wywóz na utalizację pestycydów

W ramach projektu zaplanowano dodatkowy wywóz na utalizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów z 5 magazynów rozmieszczonych w rejonie Zółkiewskim, który należy do transgranicznego basenu rzeki Bug Zachodni i gdzie one są przechowywane w niezadawalniających warunkach.

Rejon Rada wiejska (grodzka) Miejscowość Właściciel Ilośćć załadowanych pestycydów, ton
1 Zółkiewski Miejska Rada Dublany m. Dublany ННДЦ ЛНАУ 4,361
2 Wiejska Rada Nowa Skwariawa w. Nowa Skwariawa SP «Skwariawa» 3,819
3 Wiejska Rada
Dobrosyn
w. Dobrosyn SA «Nowe życie» 9,85
4 Wiejska Rada
Zibołyky
w. Nahirci SA «Pidlisne» 5,622
5 Wiejska Rada
Riczky
w. Riczky Wiejska Rada
Riczky
9,303
Ogółem do utyluzacji, ton 32,955