Podsumujące seminarium

P2255834_small.jpg24-27 lutego 2009 roku w miejscowości Sławskie obwodu Lwowskiego w ramach realizacji projektu odbyło się końcowe seminarium na temat – „Stan obecny i perspektywy utylizacji zakazanych oraz nieprzydatnych do wykorzystania trujących środków chemicznych, które są rozmieszczone na terenie Ukrainy Zachodniej”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organów władzy państwowej obwodów Lwowskiego, Wołyńskiego, Iwano-Frankowskiego oraz Tarnopolskiego.

W ramach seminarium były omówione następujące zagadnienia:
1. Realizacja projektu „Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu Lwowskiego w basenach rzek San i Bug Zachodni”.
2. Przepisy prawne czynnego ustawodawstwa, problematyka i drogi ich doskonalenia.
Odpowiedzialność właścicieli odpadów.
3. Stan bieżący dotyczący obecności, utylizacji oraz perpektyw postępowania z zakazanymi i nieprzydatnymi do wykorzystania trującymi środkami chemicznymi znajdującymi się na terenie Ukrainy Zachodniej.
4. Ewidencja ilości i stanu przechowywania trujących środków chemicznych. Drogi doskonalenia oraz ujednolicenie form prowadzenia ewidencji na poziomie regionalnym oraz ogólnopaństwowym.
5. Nadanie informacji stronom zainteresowanym w tym organizacjom pozarządowym.

W seminarium wzięli udział 30 uczestników.

Obejrzeć galerię