Precz truciznę!

1209.jpgNiemcy utylizują lwowskie pestycydy.

W ramach projektu „Utylizacja nieprzydatnych i zakazynych pestycydów” z obwodu Lwowskiego na utylizację Do niemieckiego miasta Gamburg wywieźli 100 ton pestycydów. Wywóz tych toksycznych substancji trwał od 27 listopada do 1 grudnia, więc 3 grudnia, kiedy w całym ówiecie obchodzono Międzynarodowy dzień walki z pestycydami, Ziemia lwowska ma już co obchodzić.

Od czasów Związku Radzieckiego na terytorium obwodu lwowskiego pozostało ponad 140 magazynów zakazanych i nieprzydatnych dla wykorzystania pestycydów
o ogólnej wadze, która wynosiła blisko 800 ton. Zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy stanowią odrębną klasę odpadów o wysokiej toksyczności, niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Przez brak środków finansowych, te substancje trujące po całej Ukrainie są przechowywane w nieprzydatnach dla tych celów, często napółzniszczonych,
pomieszczeniach, bez okien, drzwi, a nawet bez dachu. Dla utylizacji tych substancji toksycznych obwodowy i państwowy budżet corocznie wydziela środki, jednak ich jednoznacznie jest za mało, dlatego wywóz tych niebezpiecznych substancji odbywa się bardzo powoli. Tego roku w ramkach projektu “Utylizacja
nieprzydatnych do wykorzystania i zakazanych pestycydów w basenach
transgranicznych rzek San, Zachodni Bug” Unia Europejska jest zmartwiona takim sąsiedztwem, przydzieliła środki na utylizację Lwowskich pestycydów. Oprócz tego, w basenach transgranicznych rzek przeprowadzli inwentaryzację i laładowanie pestycydów na niektórych składach.

“Utylizację w Hamburgu (Niemcy) wybrali dlatego, że to najbardziej korzystna
propozycja. W Ukrainie utylizację przeprowadzają tylko w Szostce Sumskiego
obwodu na przedsiębiorstwie “Elga”. Jednak wiele obwodów Ukrainy już stoją w
kolejce na tym przedsiębiorstwie, czekając, kiedy wywiozą ich pestycydy. Na Zachodzie, gdzie nieprzydatne pestycydy już unieszkodliwione, podobne przedsiębiorstwa nie mają surowca dla spalenia. Właśnie przez konkurencję, ceny
na utylizację jednej tony pestycydów w Niemczech, są niższe, niż w Ukrainie. W Ukrainie to kosztuje 17 tys. UHA za tonę, a w Niemczech – 14 – opowidział ekspert projektu, Dmytro Skrylnikow.

„Zeby nie było żadnych wątpliwości w tym, że pestycydy wywieźli na utylizację
do Niemiec, a nie prosto przewizźli z jednego obwodu do innego, partnerzy projektu, wśród których – przedstawiciele zarządu ekologii, ekoinspekcja
Lwowskiego obwodu i MOH “Ekologia Prawo Człowiek” towarzyszyli ciężarówkom z toksycznymi substancjami aż do granicy, żebyna swoje oczy zobaczyć, jak one pozostawiają terytorium naszego państwa”, – opowiedział
pan Skrylnikow.

Natala HORBAN, „Ratusza”