Rozpoczęto inwentaryzację składów z zabronionymi (zakazanymi) i nieprzydatnymi do wykorzystania pestycydami na terytorium obwodu lwowskiego w basenie transgranicznych rzek San i Zachodni Bug

psion.jpg
W ramach wspólnego projektu Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ekologicznej w obwodzie lwowskim, Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie oraz międzynarodowej organizacji dobroczynnej „Ekologia – Prawo – Człowiek”, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Dobrosąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC oraz z udziałem przedstawicieli administracji rejonowych w ciągu trzech tygodni wykonano inwentaryzację 58 składów w rejonach Złoczowskim, Jaworowskim, Kaminko-Buzkim, Turkiewskim, Sokalskim i Żółkiewskim.

Zaproszenie do uczestnictwa w tendrze

Zaproszenie do uczestnictwa w tendrze.