3 grudnia – Międzynarodowy dzień walki z Pestycydami

table_3.jpgKażdego roku 3 grudnia jest odchodzony
Międzynarodowy dzień walki z pestycydami – właśnie w tym dniu w roki 1984 na fabryce pestycydów w Bchopali (India) stała się katastrofa, w skutek której zginęło
blisko 2000 osób.

Przekazano na utylizację pestycydy ze wsi Domasziw i Kariw.

table_1.jpg 02.12.2008 roku w raamch projektu było wywieziono
zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania ze wsi Domasziw i Kariw Sokalskiego rejonu na utylizację do m. Gamburgu (Niemcy).

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono zakazane i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy ze wsi Maziarna-Karanska i Boriatyn.

1.jpg01.12.2008 roku w ramach projektu wywieziono zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Maziarna-Karanska rejonu Kamianka-Buskiego, Karkowiec Jaworowskiego rejonu i Boriatyn Sokalskiego rejonu na utylizację do m. Gamburgu (Niemcy).

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywóz na unieszkodliwienie nieprzydatnych i zabronionych do użycia pestycydów z rejonu Starosamborskiego

table_1_0.jpg 28.11.2008 roku w ramach projektu wywieziono zakazane i nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Hubyczi Starosamborskiego rejonu na utylizację do m. Hamburgu (Niemcy)

Wywóz na unieszkodliwianie nieprzydatnych i zabronionych do użycia pestycydów, rozmieszczonych w obwodzie Lwowskim

table_1_0.jpg 27.11.2008 roku w ramkach projektu «Utylizacja toksycznych pestycydów na terytorium obwodu Lwowskiego w basenach transgranicznych rzek San i Zachodni Bug» wywieziono zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy ze wsi Sianki Turkowskiego rejonowi na unieszkodliwienie do m. Hamburgu (Niemcy).

Seminarium dla przedstawicieli Złoczowskiego i Peremyszlanskiego rejonów

6 listopada 2008 roku w m.Lwowie odbyło się seminarium dla samorządów lokalnych i pełnomocnych organów państwowej wykonawczej władzy, rozmieszczonych w Złoczeskim i Peremyszlanskim rejonach. W seminarium uczestniczyło 39 osób.

Seminarium dla przedstawicieli Jaworowskiego rejonu

W ramach realizacji projektu 08.10.2008 roku w m. Jaworiw odbędzie się seminarium dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządów lokalnych «Pestycydy i środki ochrony roślin. Zabronione i nieprzydatne do użycia pestycydy, ich przechowywanie i utylizacja˙».

Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego

Zakończono ładowanie zabronionych i nieprzydatnych do wykorzystywania pestycydów we wsiach rejonu Sokalskiego: Karew, Domaszew, Boriatyn, we wsi Maziarnia-Karanska rejonu Kamiatka-Buzko, we wsi Krakowiec rejonu Jaworowskiego, w Sudowa Wisznia rejonu Mostowskiego.

Seminarium

boryatyn_small.jpgW ramach realizacji projektu odbyło się seminarium we wsi Komarów w rejonie Sokalskim obwodu Lwowskiego.

Seminarium

0827_1.jpgW ramach realizacji projektu odbyło się seminarium „Pestycydy i chemiczne środki dla rolnictwa. Zabronione i nieprzydatne do wykorzystania pestycydy, ich przechowywanie i unieszkodliwianie”. Seminarium miało miejsce w mieście Turka w obwodzie Lwowskim.