Seminarium dla przedstawicieli Skolivskiego i Stryiskiego rejonów

DSC04349_small.jpg28 stycznia 2009 roku w m.Lwowie odbyło się seminarium dla samorządów lokalnych i pełnomocnych organów państwowej wykonawczej władzy, rozmieszczonych w Skolevskim i Stryiskim rejonach.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Ustawodawstwo w dziedzinie pestycydów: etap finałowy

Parlament Europejski 08-01-2009

Nowe ustawodawstwo UE odnośnie pestycydów, być może, wkrótce zajmie swoje miejsce. W przyszłym tygodniu w Strasbourgu członkowie parlamentu będą głosowali w sprawie dwóch sprawozdań, które nadadzą końcowej formy ustawodawstwu, jak to było uzgodniono e z Radą w grudniu. W tym ustawodawstwie będzie zwiększona ilość pestycydowych produktów, które dostępne w krajach członkowskich, jednocześnie we właściwy sposób będzie zakazywało się użycie pewnych niebezpiecznych chemicznych substancji w tych produktach. Również będą zaprowadzone przedsięwzięcia dla zabezpieczenia bezpiecznego zastosowania pestycydów w życiu codziennym.

Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej

5.jpg17 grudnia biuro projektu odwiedził przedstawiciel Komisji Europejskiej Dmytro Korbut. Również odbyło się spotkanie Dmytra Korbuta z przedstawicielami Sokalskiej rejonowej administracji oraz odwiedziny likwidowanego magazynu pestycydów we wsi Boriatyn (Ostriwska rada wiejska) Sokalskiego rejonu.

Obejrzeć galerię

W zakresie pestycydów bezpieczeństwo jest najważniejsze

5/11/2008 Komitet Ekologiczny głosował zagadnienia nowego ustawodawstwa, które reguluje produkcję, nadanie licencji oraz zastosowanie pestycydów. Posłowie europejskiego Parlamentu stwierdzili, że określone substancje chemiczne zostaną zakazane za wyjątkiem tych wypadków, kiedy istnieje poważne zagrożenie dla roślin.

Witamy z Nowym Rokiem i Swiętami Bożego Narodzenia!

cristmas6.jpg
Szanowni Koledzy i Przyjaciele!

Z całego serca pozdrawiamy Was z Nowym Rokiem i Swiętami Bożego Narodzenia!

Serdecznie życzymy Wam oraz Waszym Rodzinom szczęścia, dobrobytu, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności!

Z szacunkiem,
Zespół projektu

Wideofilm o projekcie

Zapraszamy odwiedzić naszą galerię. W niej pomieściliśmy film o realizacji projektu.

Obejrzeć film wideo

Prowadzone są badania wód i gruntu wokół magazynów

kolba4.jpgW ramach projektu prowadzone są badania wód
i gruntu wokół magazynów zakazanych i nieprzydatnych
dla wykorzystania pestycydów

Obejrzeć galerię fotograficzną

Seminarium dla przedstawicieli Zydacziwskoho i Mykołajiwskoho rejonów.

03.12.2008 roku we Lwowie odbyło się seminarium dla przedstawicieli administracji państwowej i samorządów lokalnych Zydacziwskoho i Mykołajiwskoho rejonów. W seminarium wzięli udział 37 Uczestników.