Wywieziono pestycydy ze wsi Dobrosyn i Riczky

small_3.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Riczky w ilości 9,303 ton oraz ze wsi Dobrosyn – 2,183 ton. Magazyny w tych wsiach są całkowicie likwidowane.

Stanem na 17.04.2009 roku z rejonu Zołkiewskiego zostało wywieziono na utylizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa i Dobrosyn

small_1.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa w ilości 3,819 ton i ze wsi Dobrosyn odpowiednio – 7,667 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nahirci oraz z miasta Dublany

small_2_0.jpgWywieziono na utylizację pestycydy przez SA „Elga” (m. Szostka obwodu Sumskiego) ze wsi Nahirci Wiejskiej Rady Zibołyky w iklości 5,622 ton oraz z miasta Dublany – 4,361 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Dodatkowy wywóz na utalizację pestycydów

W ramach projektu zaplanowano dodatkowy wywóz na utalizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów z 5 magazynów rozmieszczonych w rejonie Zółkiewskim, który należy do transgranicznego basenu rzeki Bug Zachodni i gdzie one są przechowywane w niezadawalniających warunkach.

Podana jest informacja o magazynach, które są rozmieszczone w basenie rzeki Dniestr.

Państwowa Inspekcja Ekologiczna w obwodzie Lwowskim, która jest partnerem projektu, wykorzystuje opracowane w ramach realizacji projektu procedury, formularze oraz oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji magazynów nieprzydatnych trujłcych środków chermicznych w basenach rzek Dniestr i Prypiać, które pod względem terytorialnym są objęte projektem.

Strona "Mapa" jest uzupełniona informacją, dotyczącą dodatkowo inwenteryzowanych przez Państwową inspekcję magazynów. Praca w rym kierunku nadal jest kontynowana, prosimy ślidzić za wiadomościami.

Podsumujące seminarium

P2255834_small.jpg24-27 lutego 2009 roku w miejscowości Sławskie obwodu Lwowskiego w ramach realizacji projektu odbyło się końcowe seminarium na temat – „Stan obecny i perspektywy utylizacji zakazanych oraz nieprzydatnych do wykorzystania trujących środków chemicznych, które są rozmieszczone na terenie Ukrainy Zachodniej”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organów władzy państwowej obwodów Lwowskiego, Wołyńskiego, Iwano-Frankowskiego oraz Tarnopolskiego.

W obwodzie Charkowskim paliły się magazyny, gdzie były przechowywane chemiczne środki trujące.

fire.jpg 9 lutego 2009 roku w rejonie Łozowskim obwodu Charkowskiego paliły się magazyny, gdzie były przechowywane kwasowe chemiczne środki trujące.

Przewodniczący Łozowskiej administracji rejonowej p.Sergij Zelenskyj powiedział, że w poniedziałek koło dziesiątej godziny rano we wsi Jekateryniwka Łozowskiego rejonu na składzie byłej firmy „Agrochemia” rozpoczęły się reakcje chemiczne między substancjami chemicznymi.

Unia Europejska: nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów)

Parlament Europejski przyjął projekty rozporządzenia oraz dyrektywy, które zwiększą asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania środków ochrony roślin.

Wideofilm o projekcie

Zapraszamy przejrzeć nowy film o realizacji projektu.

Obejrzeć film wideo

Wizyta przedstawiciela służby Komisji Europejskiej

DSC04432_small.jpg27-29 stycznia 2009 roku projekt odwiedziła ekspert Programu Monitoringu UE Kateryna Pyrożenko.

29.01.2009 r. p. Kateryna Pyrożenko odwiedziła miejscowość likwidowanego magazynu pestycydów we wsi Gubyczi (Solanuwatska rada wiejska) Starosamborskiego rejonu.

Obejrzeć galerię fotograficzną