Likwidacja toksycznych pestycydów na terenie województwa lwowskiego w zlewniach rzek przygranicznych San i Bug Zachodni

map_lens.gif

Wnioskodawca-Partner Wiodący

Partnerzy projektu

Cel projektu

Poprawa jakości wody w rzekach przygranicznych San i Bug Zachodni poprzez utylizację pestycydów znajdujących się w dorzeczach wymienionych rzek i podwyższenie jakości zarządzania pestycydami nielegalnymi w obwodzie lwowskim.

Wywieziono pestycydy ze wsi Dobrosyn i Riczky

small_3.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Riczky w ilości 9,303 ton oraz ze wsi Dobrosyn – 2,183 ton. Magazyny w tych wsiach są całkowicie likwidowane.

Stanem na 17.04.2009 roku z rejonu Zołkiewskiego zostało wywieziono na utylizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa i Dobrosyn

small_1.jpgWywieziono na utylizację nieprzydatne dla wykorzystania pestycydy ze wsi Nowa Skwariawa w ilości 3,819 ton i ze wsi Dobrosyn odpowiednio – 7,667 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Wywieziono na utylizację pestycydy ze wsi Nahirci oraz z miasta Dublany

small_2_0.jpgWywieziono na utylizację pestycydy przez SA „Elga” (m. Szostka obwodu Sumskiego) ze wsi Nahirci Wiejskiej Rady Zibołyky w iklości 5,622 ton oraz z miasta Dublany – 4,361 ton.

Obejrzeć galerię fotograficzną

Dodatkowy wywóz na utalizację pestycydów

W ramach projektu zaplanowano dodatkowy wywóz na utalizację 32,955 ton nieprzydatnych pestycydów z 5 magazynów rozmieszczonych w rejonie Zółkiewskim, który należy do transgranicznego basenu rzeki Bug Zachodni i gdzie one są przechowywane w niezadawalniających warunkach.

Podana jest informacja o magazynach, które są rozmieszczone w basenie rzeki Dniestr.

Państwowa Inspekcja Ekologiczna w obwodzie Lwowskim, która jest partnerem projektu, wykorzystuje opracowane w ramach realizacji projektu procedury, formularze oraz oprogramowanie dla prowadzenia ewidencji magazynów nieprzydatnych trujłcych środków chermicznych w basenach rzek Dniestr i Prypiać, które pod względem terytorialnym są objęte projektem.

Strona "Mapa" jest uzupełniona informacją, dotyczącą dodatkowo inwenteryzowanych przez Państwową inspekcję magazynów. Praca w rym kierunku nadal jest kontynowana, prosimy ślidzić za wiadomościami.

Podsumujące seminarium

P2255834_small.jpg24-27 lutego 2009 roku w miejscowości Sławskie obwodu Lwowskiego w ramach realizacji projektu odbyło się końcowe seminarium na temat – „Stan obecny i perspektywy utylizacji zakazanych oraz nieprzydatnych do wykorzystania trujących środków chemicznych, które są rozmieszczone na terenie Ukrainy Zachodniej”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organów władzy państwowej obwodów Lwowskiego, Wołyńskiego, Iwano-Frankowskiego oraz Tarnopolskiego.

Odpady jako objekt prawa własnościowego

Odpowiednio do Art. 1 Ustawy Ukrainy „O odpadach” - odpady - to jakiekolwiek substancje, materiały i przedmioty, które stworzą się w trakcie ludzkiej działalności i nie mają późniejszego użycia według miejsca tworzenia czy ujawnienia i których ich właściciel musi pozbyć się drogą utylizacji czy usuwania;

niebezpieczne odpady – to odpady, które mają takie fizyczne, chemiczne, biologiczne czy inne niebezpieczne właściwości, jakie stwarzają albo mogą stworzyć znaczne niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka i które potrzebują specjalnych metod i środków postępowania z nimi;

W obwodzie Charkowskim paliły się magazyny, gdzie były przechowywane chemiczne środki trujące.

fire.jpg 9 lutego 2009 roku w rejonie Łozowskim obwodu Charkowskiego paliły się magazyny, gdzie były przechowywane kwasowe chemiczne środki trujące.

Przewodniczący Łozowskiej administracji rejonowej p.Sergij Zelenskyj powiedział, że w poniedziałek koło dziesiątej godziny rano we wsi Jekateryniwka Łozowskiego rejonu na składzie byłej firmy „Agrochemia” rozpoczęły się reakcje chemiczne między substancjami chemicznymi.

Unia Europejska: nowe zasady udzielania zezwoleń na produkcję środków ochrony roślin (pestycydów)

Parlament Europejski przyjął projekty rozporządzenia oraz dyrektywy, które zwiększą asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. Przewidziane są także rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania środków ochrony roślin.

Syndicate content