Вивезення на знешкодження непридатних та заборонених до використання пестицидів, розташованих у Львівській області