Євросоюз: нові принципи надання дозволів на виробництво засобів захисту рослин (пестицидів)

Європарламент прийняв проекти постанов а також директиви, які збільшать асортимент засобів охорони рослин в країнах - членах ЄС, одночасно впроваджуючи заборону застосування деяких хімічних речовин, що використовуються у виробничому процесі. Передбачені є також вирішення, що збільшують безпеку використання засобів охорони рослин.

Голосуючи щодо проектів постанов у справі допуску в обіг засобів охорони рослин а також директиви у справі збалансованого застосування пестицидів депутати затвердили узгоджений раніше з країнами-членами ЄС (Радою) зміст обох пропозицій.

У життєвому циклі пестицидів ми можемо виділити три етапи: впровадження в обіг нових продуктів, їх застосування а також вилучення з обігу чи утилізацію. Пропонований пакет охоплює є лише дві перші фази, оскільки утилізації відходів присвячена окрема частина законодавства.

Заборона застосування токсичних речовин

Заборонено буде застосування речовин, що мають мутагенну, канцерогенну, токсичну дію і спричиняють ендокринологічні порушення, хіба що їх вплив на людське здоров'я на практиці буде несуттєвим.

Відносно речовин, які можуть викликати ризик розвитку невротоксичних або іммунотоксичних порушень у людей, обов'язковими будуть підвищені стандарти безпеки.

Речовини, що не відповідають вищенаведеним критеріям зможуть одержати згоду на впровадження в обіг на період до 5 років, якщо їх застосування є необхідне для ефективної боротьби з серйозними загрозами для здоров'я рослин.

Речовини, які можуть бути замінені менш токсичними еквівалентами будуть затверджувані лише на 3 роки, щоб спонукати більш ширше застосування їх безпечніших відповідників.

Не можна буде застосовувати речовини, які можуть становити загрозу для розвитку або тривалості життя медоносних бджіл.

У версії постанови, яка угоджена обома інституціями і стосується впровадження в обіг засобів охорони рослин, передбачується, що перелік діючих речовин, які можуть використовуватися при виробництві засобів охорони рослин буде розроблений на європейському рівні, за участю Європейського Агентства Продовольчої Безпеки. На підставі цього переліку впровадження речовин (пестицидів) в обіг буде затверджуватися на рівні країн – членів ЄС. Принципи, що стосуються складників засобів охорони рослин не підлягають дії постанови REACH, тому зникає загроза подвійного схвалення.

З метою затвердження продуктів охорони рослин ЄС буде поділений на три географічні зони (північну, центральну і південну). Кожен продукт, затверджений в якій-небудь державі зони, буде автоматично допущений до застосування в інших країнах цієї самої зони, що полегшить виробникам шлях одержання дозволу на впровадження на ринок свого продукту. Депутати результативно впровадили до постанови положення, проте які надають державам свободу в справі затвердження, обмеження чи відмови затвердження продукту на своєму ринку.

Період, що потрібний для одержання дозволу, буде скорочений. Країни-члени ЄС впродовж 120 днів змушені подати рішення про взаємне визнання дозволів.

Постанова поступово замінить існуючі до цього часу директиви, що є обов'язковими в країнах Євросоюзу. Речовини, впроваджені в обіг на основі існуючих положень, а не на підставі нових, залишаться на ринку до моменту, коли завершиться період, на який був одержаний дозвіл.

Компромісні домовленості укладені між Парламентом і Радою базувалися на думці шведського Агентства Хімікатів КЕМІ, згідно з якою нові критерії безпека, що установляється постановою, спричиняться до вилучення біля 22 небезпечних хімічних речовин.

Відповідальним доповідачем за законодавчий процес цієї постанови від Європарламенту є німецький депутат Хілтруд БРЕИЕР (Greens/EFA, DE). "Ця домовленість є вигідною для всіх, не тільки для навколишнього середовища, здоров'я суспільства і споживачів, але також для європейської економіки, яка має шанси стати лідером в галузі впровадження інновацій», - ствердила авторка цього звіту.

Застосування пестицидів у сільських господарствах у місцях громадського використання

Друга фаза циклу життя пестицидів, тобто спосіб, як вони застосовуються, досі не підлягав регуляторним діям на європейському рівні. Звіт депутата Хрісти КЛАС, (EPP-ED, DE) присвячений пропозиції рамкової директиви, стосовної збалансованого застосування пестицидів.

Країни-члени ЄС будуть розробляти державні плани дії (ДПД), де буде визначено кількісну мету а також засоби і графік дій, скерованих на зменшення загрози і впливу хімічних речовин (пестицидів) на людське здоров'я і довкілля. На підставі показників будуть розроблені графіки і ліміти обмеження застосування пестицидів в країнах-членах ЄС.

Директива заохочує країни до діяльності, скерованої на користь землеробства із низьким рівнем застосування пестицидів і до застосування нехімічних методів боротьби із шкідниками. Запобігання наявності шкідливих організмів або мінімізація їх негативного впливу на вирощування рослин слід досягати шляхом сівозміни або застосування відповідної техніки обробки і застосування стійких видів рослин.

"Ця директива - це крок у відповідному напрямку, до більшого захисту споживачів а також довкілля. Метою є використання як якнайменшої кількості пестицидів, але своєчасно іу відповідних пропорціях" – стверджує Хріста Клас.

Заборона обприскування з повітря

Метою цієї директиви також є зменшення забруднення навколишнього середовища, що спричинив перенос аерозолів, отже деякі небезпечні речовини не повинні застосовуватися у випадку проведення обприскувань з повітря. Обприскування з повітря, які є загальноприйнятим методом для проведення обприскування лісів і виноградників, будуть заборонені, хоч передбачено винятки, на які кожного разу мусять дати згоду відповідні органи країн-членів ЄС. Рішення про дозвіл на здійснення обприскування з повітря мусить бути затвердженим відповідними органами. Відсутність розгляду рішення у відповідний період часу буде рівносильна згоді на здійснення обприскування.

З метою захисту води на полях, що прилягають до водних потоків, а також ґрунтових вод, з яких походить питна вода, країни-члени ЄС мусять створювати буферні зони, де заборонено застосовувати та зберігати пестициди.

Передбачується заборона або обмеження до необхідного мінімуму застосування пестицидів у парках, громадських садах, спортивно-рекреаційних територіях, шкільних майданчиках і дитячих площадках а також місцевостях поблизу лікувальних закладів (клінік, лікарень, реабілітаційних центрів, здравниць, хоспісів).

Хріста КЛАС (EPP-ED, DE)
Збалансоване застосування пестицидів

Гідьтруд БДЕЄР (Verts/ALE, DE)
Впровадження в обіг засобів захисту рослин

13.01.2009