Законодавство ЄС щодо пестицидів: фінальний етап

Європейський парламент 08-01-2009

Нове законодавство ЄС стосовно пестицидів, можливо, незабаром займе своє місце. Наступного тижня у Страсбурзі члени парламенту голосуватимуть щодо двох звітів, які нададуть завершальної форми законодавству, як це було погоджено з Радою у грудні. У цьому законодавстві буде збільшена кількість пестицидних продуктів, які доступні у країнах-членах, водночас належним чином заборонятиметься використання певних небезпечних хімічних речовин у цих продуктах. Також будуть запроваджені заходи для забезпечення безпечнішого застосування пестицидів у щоденному житті.

Пестициди мають тристадійний цикл існування: поява на ринку нових пестицидних продуктів, щоденне застосування пестицидів і кінець існування, тобто стадія "відходів". Законодавство, подане до Парламенту на затвердження наступного тижня у двох звітах, стосується лише перших двох стадій, а стосовно відходів діють інші закони ЄС.

Два законодавчі документи привернули значну увагу засобів масової інформації, частково завдяки різним позиціям різних авторів (виробників пестицидів, фермерів, професіоналів з охорони здоров’я, екологів), частково через непорозуміння щодо можливого впливу законодавства.

Швидше затвердження – але суворіші стандарти – для нових пестицидів

Перший звіт про випуск на ринок нових засобів захисту рослин містить норму, яка є переглядом директиви ЄС від 1991 року. Процедури затвердження нових пестицидів будуть детально переглянуті з метою покращення охорони довкілля і здоров’я, що сприятиме посиленню конкуренції серед виробників. Найнебезпечніші пестициди будуть зняті з виробництва на період десяти років, хоча деякі поблажки дозволятимуться. Гільтруд Бреєр (Greens/EFA, DE) як член парламенту, відповідає за цей звіт.

Речовини затверджуються на рівні ЄС, а продукти – на національному рівні

Згідно нових норм на рівні ЄС буде складений перелік дозволених активних речовин (ключових інгредієнтів пестицидів), і в цьому основну роль відіграватиме Європейський орган з питань безпеки харчових продуктів. На основі цього переліку нові продукти для захисту рослин (тобто пестициди) будуть потім ліцензовані на національному рівні.

Три зони ЄС

Фактично, країни-члени ліцензуватимуть пестициди на національному рівні або шляхом взаємних погоджень. ЄС буде поділений на три зони (північ, центр і південь), де діятиме основне правило про обов’язкове взаємне визнання у кожній зоні, тобто ідея полягає в тому, що сільськогосподарські, рослинно-охоронні та екологічні умови є співмірні в межах кожної зони. Це повинно спростити шлях для виробників, які хочуть швидко ввести на ринок нові продукти і збільшити кількість продуктів, доступних у країнах-членах.

Проте, внаслідок тиску з боку членів парламенту окремі країни матимуть повну свободу щодо прийняття додаткових умов чи обмежень щодо застосування нових пестицидів, затверджених для їхньої зони. Вони навіть зможуть відмовитися від затвердження пестицидних продуктів, якщо вони можуть навести особливі екологічні чи сільськогосподарські обставини.

Застосування пестицидів у лісах, парках та на фермах: щоденна практика

Друга фаза циклу існування, застосування пестицидів у щоденному житті (наприклад, у сільському та лісовому господарствах і у парках), ще не охоплена законодавством ЄС. Щоб заповнити цю прогалину, була висунена директива щодо сталого застосування пестицидів з метою зменшення впливу застосовуваних пестицидів і сприяння нехімічним альтернативам пестицидів. Звіт Європейського парламенту щодо цього законодавства підготувала Кріста Клас (EPP-ED, DE).

Основною рисою цієї директиви є Інтегрований контроль за шкідниками: сприяння нехімічним методам контролю за шкідниками, таким як сівозміна, які при можливості можуть використовуватися як альтернатива для пестицидів.

Крім того, країни-члени повинні прийняти Національні плани дії для зменшення “ризиків та впливів” застосування пестицидів на здоров’я людини та довкілля, включаючи розклади і плани зменшення використання. Члени парламенту відмовилися від своєї вимоги конкретного плану зменшення на 50 % для хімічних речовин, які викликають особливе занепокоєння, щоб забезпечити досягнення домовленості з Радою.

Обприскування рослин з повітря буде взагалі заборонене, хоча за винятком тих випадків, коли влада може давати дозволи. Обприскування буде заборонено у місцевостях, наближених до заселених територій.

Члени парламенту повинні прийняти міри для захисту водного довкілля та джерел питної води від впливу пестицидів. До них входитимуть “буферні зони” навколо водойм, “зони безпеки” для будь-яких поверхонь і ґрунтових вод, які використовуються як джерела питної води, і захисні зони вздовж доріг та залізничних полотен.

Парламент і Рада також домовилися мінімізувати або заборонити застосування пестицидів на певних територіях, які використовуються загальною громадськістю або вразливими групами, таких як парки, громадські сади, спортивні та рекреаційні майданчики, шкільні та ігрові майданчики, що знаходяться у безпосередній, або які знаходяться безпосередньо близько до закладів охорони здоров’я.

Нові правила запроваджуються також щодо підготовки користувачів та продавців пестицидів, поводження з пестицидами та їх зберігання, інформування та роз’яснення та контролю за технікою для застосування пестицидів.

Директива повинна бути імплементована країнами-членами до початку 2011 р.

Наступні кроки

Компромісні законодавчі тексти повинні бути схвалені абсолютною більшістю членів парламенту – тобто 393 голосами за на пленарному голосуванні наступного тижня, оскільки вони приймаються у другому читанні за процедурою спільного рішення. Якщо вони будуть схвалені Європейським Парламентом, то потім їх має затвердити Рада, що є формальністю, оскільки вони були узгоджені учасниками переговорів від Ради.

Джерело