Аналіз анкет слухачів проведених семінарів

АНАЛІЗ АНКЕТ
слухачів семінарів на тему: «Пестициди і агрохімікати. Заборонені і непридатні до використання пестициди, їхнє зберігання та знешкодження»

Семінари проведені в рамках проекту «Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан, Західний Буг».

Всього заповнених анкет 46 100%

I. Інформація про респондентів

Як багато Ви знали про проблему зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів та їхнє знешкодження перед семінаром?
Відповіли 46 100%
ледве знайомий 2 4,3%
дещо знав 28 61%
багато знав 16 35%

1_0.gif

Як багато Вам було відомо про реалізацію проекту до семінару?
Відповіли 46 100%
ледве знайомий 16 35%
дещо знав 21 45%
багато знав 9 20%
джерела інформації ЗМІ, інформаційні листи, зустрічі з представниками проекту, семінари СЕС

2_0.gif
II. Зміст

Наскільки добре були висвітленні питання щодо поводження з токсичними пестицидами?
Відповіли 46 100%
дуже слабо 0 -
слабо 0 -
достатньо 26 57%
дуже добре 20 43%

3_0.gif

Чи достатньо/недостатньо уваги приділялось міжнародним аспектам?
Відповіли 46 100%
мало 3 7%
збалансовано 34 74%
багато 9 19%

4_0.gif

Чи достатньо/недостатньо уваги приділялось висвітленню національних аспектів щодо поводження з токсичними та іншими відходами?
Відповіли 46 100%
мало 8 17%
збалансовано 28 61%
багато 10 22%

5_0.gif

Які аспекти теми семінару не були розкриті?
1. Вплив пестицидів на здоров’я в майбутньому. Ширше висвітлення впливу на здоров’я населення.
2. Лабораторне дослідження ґрунту після вивезення пестицидів та процес контролю за означеними діями.
3. Процес знешкодження складів після утилізації та вивезення з них непридатних пестицидів.
4. Детально не розкрито сам процес утилізації.
5. Не вказані терміни впровадження проекту.

III. Методологія

Будь ласка, прокоментуйте порядок денний
Відповіли 46 100%
Дуже добре продуманий і є цілком сприйнятливим. Матеріал викладений логічно та послідовно. 43 93,5%
Задовільно 3 6,5%

6_0.gif

Наскільки корисною для Вас виявилася методика щодо розуміння процесів поводження з пестицидами?
Відповіли 46 100%
досить корисна 6 13%
достатня 3 6,5%
корисна 22 48%
дуже корисна 15 32,5%

7_0.gif
IV. Доповідачі

Яка Ваша оцінка представлених доповідей?
Відповіли 46 100%
слабкий 0 -
достатній 11 24%
хороший 20 43%
дуже хороший 15 33%

8_0.gif
V. Наслідки

Чи отримали Ви нову інформацію, корисну для Вашої подальшої діяльності в сфері поводження та знешкодження токсичних пестицидів?
Відповіли 46 100%
так 43 93,5%
ні 3 6,5%

9_0.gif

Яку подальшу підтримку Ви б хотіли отримати?
1. Можливість включення в один із проектів щодо утилізації непридатних пестицидів Пустомитівського району.
2. Після заповнення інвентаризаційної карти необхідно допомогти у проведенні в Золочівському районі семінару-наради на тему: «Облік операцій».
3. Фінансову для утилізації решти непридатних до використання пестицидів.
4. Отримати зразки документації стосовно процесу затарення та вивезення.
5. Висвітлення у місцевих ЗМІ (районних).
6. Залучення більше структур до вирішення проблеми утилізації пестицидів та інших відходів.
Ваші зауваження, пропозиції, побажання організаторам семінару
1. Довести розпочату роботу до логічного завершення – повної ліквідації пестицидів на нашій території.
2. Запрошувати журналістів, ЗМІ на семінари з метою подальшого висвітлення даної проблеми на сторінках водночас і місцевих ЗМІ, і центральних.
3. Частіше проводити семінари із відповідною статистичною інформацією.
4. Запрошувати представників з обл. та райдержадміністрацій.
5. Більше семінарів у регіонах з метою охоплення якомога більшої кількості населення.
6. Більше часу для цікавої роботи в групах.
7. Глибше висвітлювати проблему завезення несертифікованих засобів захисту рослин.
8. Запрошувати на семінари більше коло зацікавлених людей для обізнаності останніх про небезпеку, яку несуть непридатні та заборонені до використання пестициди.
9. Залучати вчителів до проведення семінарів з метою подальшого розповсюдження корисної інформації серед школярів та їхніх батьків.
10. Давати конкретні часові рамки вирішення проблеми в конкретних районах.
11. Продовжити дію проекту з метою утилізації якомога більшої кількості непридатних до використання пестицидів.
12. Проводити аналогічні семінари на районному рівні з СЕС, Управліннями ветеринарної медицини, Управліннями захисту рослин тощо.
Причіплений файлРозмір
Analiz_anket_seminary.pdf97.73 КБ