Щодо пестицидів безпека передусім

5 листопада 2008 року Екологічний комітет проголосував щодо нового законодавства, яке регулює виробництво, ліцензування і застосування пестицидів. Члени Європейського парламенту підтвердили, що певні токсичні хімічні речовини будуть заборонені за винятком тих випадків, коли існує серйозна небезпека для рослин.

Вони також заявили, що ЄС не потрібно ділити на три зони пестицидного ліцензування. Крім того, країни-члени повинні будуть виконати кількісні завдання щодо зменшення об’єму використання пестицидів.

Комітет голосував щодо двох рекомендацій в другому читанні. Після досягнення компромісу серед політичних груп комітет значною більшістю голосів прийняв обидва звіти. Будуть проведені переговори з Радою щодо цілого переліку питань перед пленарним голосуванням в Парламенті у грудні або січні.

"Ні" небезпечним хімічним речовинам у пестицидах

Звіт від Гільтруд Бреєр (Greens/EFA, DE) щодо постанови про санкціонування продуктів для захисту рослин був прийнятий 39 голосами за, проти було 20 осіб і 6 утрималися. Згідно цієї постанови перелік затверджених "активних речовин" (хімічні складові пестицидів) повинен складатися на рівні ЄС. Потім пестициди будуть ліцензовані на національному рівні на основі цього переліку.

Заборона на високо токсичні хімічні речовини

Комітет підтвердив бажання Парламенту заборонити певні високо токсичні хімічні речовини, а саме ті, які руйнують ендокринну систему (наприклад, ті, які впливають на гормони), генотоксичні, канцерогенні або ті, які є токсичні для розмноження. Він також додав до списку заборонених імунотоксичні речовини та речовини токсичні для неврологічного розвитку, які становлять значний ризик. Проте, якщо речовина потрібна для подолання серйозної небезпеки для рослин, вона може бути затверджена на термін до чотирьох років навіть якщо вона не відповідає цим критеріям безпеки.

Європейська комісія відкинула досить поширені звинувачення, що жорсткі нові правила стосовно пестицидів призведуть до того, що велика кількість пестицидів буде вилучена з ринку, що серйозно вплине на фермерів і ціна на продукти харчування. Вона стверджує, що тільки 4% речовин зникнуть, оскільки вони руйнують ендокринну систему і тільки 2% через те, що вони мають канцерогенну, мутагенну або токсичну дію щодо репродукування.

Безпечніші альтернативи там, де вони можливі

Хімічні речовини будуть затверджені на рівні ЄС на різні часові періоди в залежності від їхньої токсичності. Продукти, що містять певні небезпечні речовини ("кандидати на заміну") повинні замінятися, якщо відомо, що існують безпечніші альтернативні варіанти. Члени Європейського парламенту проголосували за те, щоб прискорити цей процес, зменшуючи максимальний кінцевий період для заміни з п’яти років до двох років. Загальна мета полягає в тому, щоб заохочувати до використання менш токсичних речовин або нехімічних альтернативних варіантів.

Члени Європейського парламенту твердо стоять проти поділу ЄС на три зони

З метою ліцензування пестицид них продуктів Європейська комісія і Рада хочуть поділити ЄС на три зони (північну, центральну і південну) з взаємним визнанням країнами-членами в межах кожної зони. Члени Європейського парламенту відкинули цю ідею, так само як і в першому читанні, надаючи перевагу єдиній зоні ЄС, хоча окремим державам буде дозволено забороняти пестициди, якщо вони можуть обґрунтувати певний випадок, наприклад, на основі місцевих екологічний умов.

Амбіційні цілі щодо зменшення застосування пестицидів

Звіт від Крісти Клас (EPP-ED, DE) щодо директиви сталого застосування пестицидів був прийнятий 58 голосами, 3 були проти і 2 утрималися.

Члени Європейського парламенту прийняли ключову компромісну поправку, в якій йдеться про те, що Національні плани дії щодо зменшення об’ємів застосування пестицидів повинні містити кількісні цілі. Для "активних речовин, які викликають значне занепокоєння" і для тих, що були класифіковані як "токсичні чи дуже токсичні", ціль буде "як мінімум 50% зменшення".

Обприскування сільськогосподарських культур, річки, озера і парки

В директиві уже заявляється, що повітряне обприскування сільськогосподарських культур буде взагалі заборонене, хоча і за винятком тих випадків, які підлягають затвердженню владних органів. Рада хоче дозволити країнам-членам встановити порядок, що у випадку відсутності відповіді на прохання дозволити обприскування від владних органів протягом встановленого періоду часу, прохання вважається таким, що було задоволено ("мовчазна згода"). Сьогодні Екологічний комітет відкинув цю ідею незначною більшістю. Він також вирішив, що країни-члени можуть вимагати, щоб сусіди були попереджені заздалегідь якщо має проводитися обприскування.

Щоб захистити водойми від пестицидів, Рада вважає, що країни-члени повинні просто вдатися до "відповідних заходів". Члени Європейського парламенту відновили свою вимогу, яка була в першому читанні, щодо "буферних зон" навколо водних шляхів і ще жорсткіших мір, де йдеться про джерела питної води. Вони додають, що країнам-членам дозволялося б встановлювати зони, вільні від пестицидів, які покривають усю територію країни-члена.

На завершення, стосовно територій, де застосування пестицидів повинно бути мінімальним, таких як парки і ігрові майданчики, то комітет відновив вимогу Європейського парламенту включити до них також засоби громадської охорони здоров’я, такі як лікарні, і встановити навколо усіх цих захищених територій "обширні зони, заборонені для обприскування".

Джерело: Європарламент